Vanliga frågor om ToonTalk
Vissa komplicerade frågor har lämnats i engelsk version.

Fråga #1: Jag tror inte ToonTalk fungerar som det ska. Vad kan jag göra?

Fråga #2: Kan jag få en förklaring på hur man gör en DO LOOP (få något att upprepas) med ToonTalk?

Fråga #3: Jag vill kunna använda ToonTalk men jag är synskadad. Några förslag?

Fråga #4: Vad är det för skillnad mellan att radera en siffra och att ta bort siffran helt från lådan i robotens tankenbubbla?

Fråga #5: Hur kan jag få en våg att tippa över åt ena sidan i en robots tankebubbla och också ta bort korten på båda sidorna om vågen så att mitt program kommer fungera med både siffrot och text?

Fråga #6: Hur hoppar jag direkt till det uppdrag jag vill jobba med?

Fråga #7: Jag vill ändra på storleken på Verktygslådan och de andra verktygen och likaså var dom ligger på golvet. Hur gör jag det?

Fråga #8: Hur får jag hjälp medan jag är inne i ToonTalk?

Fråga #9: Jag har en robot men jag vad inte vad han gör? Hur kan jag få reda på det?

Fråga #10: Jag vill göra en massa ändringar i lådan i robotens tankebubbla men den är för liten att jobba med. Vad kan jag göra åt det?

Fråga #11: ToonTalk frågar alltid vad jag heter när det startar. Och programmet kommer ihåg mig. Hur kommer det sig?

Fråga #12: Jag vill att alla i klassen ska starta med en anteckningsbok och en stad som skiljer sig från den som kommer med ToonTalk. Går det?

Fråga #13: Ibland tar jag bort något från en anteckningsbok eller Verktygslådan av misstag. Måste jag använda Dammis för att bli av med det?

Fråga #14: Kan jag lära en robot att slå ihop bilder?

Fråga #15: Kan man ge namn till fåglar? Det är svårt att annars hålla reda på dom.

Fråga #16: Jag vill att en robot ska börja jobba om något INTE händer.

Fråga #17: Jag läser att jag ska kunna "lägga upp" en robot. fast jag vet inte riktigt vad det innebär och hur det ska gå till.

Fråga #18: Det verkar som att ibland, när en robot jobbat klart, så kommer Dammis och suger upp sånt som ligger på golvet fastän roboten inte fått lära sig att göra det. Finns det en förklaring till att det är så?

Nedanstående frågor med svar är på engelska:

Fråga #19: Frank frågar. "När jag lämnar ToonTalk för att redigera en bild så händer det att bilden öppnas i min webbläsare fastän jag ställt in så att Microsoft Paint ska vara programmet som öppnar .png-filer. Kan man ordna detta på ett smartare sätt?"

Fråga #20: I'm using the Touching who? sensor so my robots can respond to collisions between pictures but when a picture is touching more than one thing only one is shown. How can I get it to react to all the things it is touching?

Fråga #21: Miki in London asks, "If you have a robot that takes the inputs x and y, can you train it to work on a condition like 'x+y>1'?"

Fråga #22: There are so many ways of saving things in ToonTalk. Which one should I use when?

Fråga #23: Miki asks, "How long is a piece of string? (Or rather; is there any way to get a robot to measure the length of a text string?)"

Fråga #24: Jackie writes, "Give a stack of numbers on a nest to a robot to train the robot - in the thought bubble, the robot
manipulates the stack of numbers as though it were the top number only - no stack, no nest. If the robot takes off the top number, there's nothing underneath. This means that you can't train the robot to manipulate any number on a stack other than the top number. Happily, the trained robot treats a stack on a nest given to him as a stack, and removes one number at a time, (so the demo puzzles work fine) but if you wanted to, say, train a robot to do something different with alternating numbers on a stack on a nest, that would not be possible."

Fråga #25: Is there a Mac or Linux version of ToonTalk?

Fråga #26: What is the best way to get good screen shots from ToonTalk?

Fråga #27: Why can't I hear Marty after installing ToonTalk on Windows XP? Why doesn't ToonTalk 2 running under Windows XP or 2000 remember what I've done in previous sessions? How do I run with 256 colors in Windows XP?

Fråga #28: Ryan asks how can I make the animation of the explosion (found in the Pictures notebook) start over again?

Fråga #29: I noticed that Marty is able to say numbers even when they have hundreds or thousands of digits. How can I see what he is saying?

Fråga #30: Sometimes when I pick up a text pad and type control-c then the text ends up on the clipboard. Other times there is an XML encoding with my text inside. What is going on?

Fråga #31: I have a team of robots on the back of a picture that have finished working but if they set off a bomb they blow up the picture, how can I stop them?

Fråga #32: I keep forgetting which function key does what. Can you help?

Question #1: Jag tror inte ToonTalk fungerar som det ska. Vad kan jag göra?

Svar: Klicka här för hjälp.

Fråga #2: Fadia Markar i Schweiz frågar "Kan jag få en förklaring på hur man gör en DO LOOP (få något att upprepas) med ToonTalk?"

Svaret ges bara på engelska eftersom frågan är ganska avancerad.

Answer: The DO or FOR loops of ordinary programs usually consist of 4 parts: an index variable (let's call ours "i"), an increment that describes how much should be added to "i" (or subtracted from "i" if the increment is negative), a stop condition (for example, "i < 100"), and a body that get run repeatedly until the stop condition is true.

In ToonTalk, first I'd create a box with 4 holes:
[i | < | stop | increment]
where i, stop, and increment are numbers and "<" is a scale.  I'd give the box to a robot and train him to copy "increment" and drop it on "i".  I'd then train him to do whatever I wanted in the "body" of the loop.  When finished training the robot I would use Dusty the Vacuum to erase "i" (the number in the first hole of the box in the robot's thought bubble).

To do something after the loop terminates I would train another robot and drop this robot on the first one so it would end up behind it in line. This means the first robot will get a chance to work if the box matches.

See, for example, the factorial example in the Examples notebook.

Fråga #3: Jag vill kunna använda ToonTalk men jag är synskadad. Några förslag?

Svar: Klicka här för tips om hur du kan anpassa ToonTalk så att det underlättar.

Fråga #4: Vad är det för skillnad mellan att radera en siffra och att ta bort siffran helt från lådan i robotens tankenbubbla?

Svar: Huvudrregeln för robotens tankebubbla är att den ska innehålla en låda som roboten vill jobba med. Om lådan innehåller mera detaljer är han blivit lärd så är det OK. Så om man rensar en siffra så innebär det att roboten nu nöjer sig med vilken siffra som helst på det sifferkort som rensats. Om man däremot tar bort hela sifferkortet från det facket i lådan så kommer han jobba med det som läggs där i stället för sifferkortet (även testkort eller en annan låda).

Nedanstående behålls på engelska:
Erasing a number is a way of expressing what computer programmers call a type test. A good ToonTalk programming style is to erase as little as possible to make the robot work in all the situations you want him to.

Fråga #5: Hur kan jag få en våg att tippa över åt ena sidan i en robots tankebubbla och också ta bort korten på båda sidorna om vågen så att mitt program kommer fungera med både siffrot och text?

Svar: Du kan ta upp och hålla i vågen och trycka på '+' elle '-' tills den lutar som du vill. Vågen stannar i det läget tills du trycker på tangenten för mellanslag då den aktiveras.

Fråga #6: Hur hoppar jag direkt till det uppdrag jag vill jobba med?

Svar: Du kan hitta mappen med uppdrag (puzzles) i den mapp där ToonTalk installerats på din hårddisk. Klicka på det uppdragsnummer som du vill börja med. Om du öppnar loggfilen i mappen för användare (users) i ToonTalkmappen i Mina dokument kan du se vilket uppdragsnummer som du jobbade med senast. Vissa uppdrag bygger på det du gjort i tidigare uppdrag. Om du börjar med ett sånt uppdrag kanske ToonTalk föreslår att du får börja med något tidigare uppdrag. Du kan också trycka flera gånger efter varann på Pause-tangenten och på så vis hoppa över uppdrag. S

Fråga #7: Jag vill ändra på storleken på Verktygslådan och de andra verktygen och likaså var dom ligger på golvet. Hur gör jag det?

Svar: Du kan använda Pumpas för att ändra storleken på Verktygslådan, Trollstaven, Dammis och din anteckningsbok. Du kan till och med ändra på Pumpas storlek genom att kopiera honom och använda kopian av Pumpas för att ändra på hans storlek. Det är ett bra sätt att få mera plats om du vill arbeta med små saker. Du kan också ha dina verktyg vid skärmens ena sida och ta fram dom med funktionstangenterna (F1, F2 etc). (Se kortkommandon, för mera info.) När du använt dom klart åker de tillbaka till sin ursprungliga plats.

Fråga #8: Hur får jag hjälp medan jag är inne i ToonTalk?

Svar: Marty, marsmänniskan, kommer ge dig en fullständig beskrivning av den sak som du håller i eller pekar på om du kallar på honom med hjälp av F1. Att göra är speciellt bra när du vill veta vad en robot är tränad att göra.

Fråga #9: Jag har en robot men jag vad inte vad han gör? Hur kan jag få reda på det?

Svar: Förutom att kalla på Marty för att berätta vad en robot är tränad att göra (se ovan), så kan du använda Trollstaven för att få en kopia av den låda som roboten fick första gången den blev tränad. Trollstavens nos ska i så fall vara inställd på 'O' för original, om detta ska fungera. Du kan använda Trollstaven på lådan i robotens tankebubbla och sedan ge den lådan till roboten och se vad han gör. Om det är ett arbetslag med robotar kan du se när laget jobbar och om du vill fokusera på en enskild robot i laget kan du bryta upp arbetslaget genom att låta Dammis suga upp dom och sen spotta ut dom igen.

Fråga #10: Jag vill göra en massa ändringar i lådan i robotens tankebubbla men den är för liten att jobba med. Vad kan jag göra åt det?

Svar: Använd Dammis för att suga ut hela lådan ur robotens tankebubbla och låt honom sen spotta ut den på golvet. Den kommer bli mycket större och lättare att jobba med och ändra i. Du kan också använda Pumpas för att göra lådan större. Gör de ändringar du vill och släpp sedan tillbaka lådan på robotens tomma tankebubbla. Var noga med att släppa lådan på tankebubblan. Släpper du lådan på roboten tror han att du vill träna honom på nytt.

Fråga #11: ToonTalk frågar alltid vad jag heter när det startar. Och programmet kommer ihåg mig. Hur kommer det sig?

Svar: När du ger ditt namn till ToonTalk skapar den filer i ToonTalk-mappen som ligger i mappen Mina dokument. De filerna gör att du inte behöver börja från början varje gång du startar ToonTalk. Filerna börjar med det namn du gav till ToonTalk. Mellanslag försvinner om du skrivit såna i namnet. Dessa filer har dina inställningar och ändringar som du gjort i Anteckningsboken. Användarfilen ( USR filen) innehåller dina inställningar, hur långt du kommit med uppdragen och vad du gjort hittills så att Marty bara kommer med råd för saker du inte gjort tidigare. Om det var länge sedan du använde ToonTalk och du vill börja om från början med uppdragen då får du antingen ge ett nytt användarnamn eller ta bort USR-filen med ditt namn. Din anteckningsbok finns i en BOK.XML file. Om du gjort ändringar i din anteckningsbok som du ångrar kan ta bort eller döpa om BOK.XML filen som har ditt namn. Om du har sparat saker i din anteckningsbok och inte vill förlora dem kan du spara dem. När du sparar en stad sparas en XML.CTY fil med ditt namn. Om du ser filer som slutar med en siffra som följs av XML (t ex Sally.15.xml) då innehåller den anteckningsboken på sidan 15 i din anteckningsbok.

Nedanstående behålls på engelska:
If you want someone to use ToonTalk, but not maintain any files, you can add "-t 1" to the command line so that all users are treated as temporary users. If you always want to give the same name to ToonTalk and don't want to be asked, you can
double click on your USR file.

Fråga#12: Jag vill att alla i klassen ska starta med en anteckningsbok och en stad som skiljer sig från den som kommer med ToonTalk. Går det?

Svar: Ja det går bra, läs mera här.

Fråga #13: Ibland tar jag bort något från en anteckningsbok eller Verktygslådan av misstag. Måste jag använda Dammis för att bli av med det?

Svar: Om du släpper något på en bunt som är av samma slag som det som ligger i bunten läggs det tillbaka i bunten. Antag att du tar en anteckningsbok ur din anteckningsbok och sen vill lägga tillbaka den. Om anteckningsboken låg på sidan 1 från början då måste du gå tillbaka till sidan 1 innan du släpper tillbaka den.

Fråga #14: Kan jag lära en robot att slå ihop bilder?

Svar: I många spel och bilder behöver man robotar som lägger ihop bilder med andra bilder. Så här kan det göras. I en låda lägger du en en fjärr kontroll för hur något ser ut (i detta fallet en bakgrundsbild) och de andra facken de bilder du vill lägga till. Träna en robot att när han får denna låda ska han kopiera en av bilderna och vända den. Ta ut de fjärrkontroller du behöver ur anteckningsboken för den nya bilden (till exempel fjärrkontrollerna för läge och storlek). vänd tillbaka bilden och släpp den på fjärrkontrollen för hur bakgrundsbilden ser ut. Träna sen roboten att ändra på fjärrkontrollerna som du vill arbeta med (läge och storlek). Vill du sen att denna robot ska kunna arbeta med vilka bilder som helst så får du ta Dammis och rensa några bilder i lådan som ligger i hans tankebubbla.

Fråga #15: Lulu i London frågar "Kan man ge namn till fåglar? Det är svårt att annars hålla reda på dom."

Svar: Håll i fågeln och du kan då skriva hans namn eller en kort beskrivning. Gör du så med ett bo som har ett ägg så kommer både fågeln som kläcks ur ägget och boet få samma namn. Om du vill lägga in en bild i stället för text ska du ta Pumpas och göra fågeln jättestor och släppa en bild på fågelns tröja. Om bilden lägger sig utanför tröjan så kommer fågeln tro att bilden är något som den ska lägga i sitt bo. Om den hamnar bara på hennes tröja och inte utanför så läggs den till på tröjan. Man kan också lägga fåglar och fågelbon i lådor och skriva etiketter på lådorna för att hålla reda på dem.

Fråga #16: Jag vill att en robot ska börja jobba om något INTE händer.

Nedanstående behålls på engelska:
Svar: Since a robot will only run if the robots before him have rejected the box, you can make a robot that checks the positive version of your condition. This "dummy" robot is trained to do nothing. Erase the conditions from your robot and place it behind the dummy robot. Then it'll run only if the conditions of the dummy robot are not true. Alternative that works when you want a robot to run if two numbers or text pads are not equal is to use scales in the thought bubble. After training your robot copy it and and edit the thought bubbles so that one copy has the scale tilting to the left and the other one tilting to the right.

Fråga #17: Tyler Breisacher skriver "Jag läser att jag ska kunna "lägga upp" en robot. Fast jag vet inte riktigt vad det innebär och hur det ska gå till. "

Svar: Klicka här.

Fråga #18: Ben och Ivan Filippenko frågar "Det verkar som att ibland när en robot jobbat klart, så kommer Dammis och suger upp sånt som ligger på golvet fastän roboten inte fått lära sig att göra det. Finns det en förklaring till att det är så?"

Resten av svaren nedan behålls på engelska:
Svar: Robots do clean up after themselves whether trained to or not. Besides keeping things tidy, this enforces a good programming practice. When a robot uses the floor, this is like using "local variables" in conventional programming languages. And as with such languages there is an automatic recycling of the memory used for local variables when exiting that part of the program. If a robot was holding Dusty the Vacuum when you finished training him he will not automatically clean up. This is a good way to program robots to fill new houses with things.

Fråga #19: Frank frågar. "När jag lämnar ToonTalk för att redigera en bild så händer det att bilden öppnas i min webbläsare fastän jag ställt in så att Microsoft Paint ska vara programmet som öppnar .png-filer. Kan man ordna detta på ett smartare sätt?"

Nedanstående behålls på engelska:
Svar: If you edit PictureEditor to have the value "mspaint.exe", it should fix this problem. This isn't set as the default because on some versions of Windows Microsoft Paint can't edit PNG picture files.

Question 20: I'm using the Touching Who? sensor so my robots can respond to collisions between pictures but when a picture is touching more than one thing only one is shown. How can I get it to react to all the things it is touching?

Answer: The Touching Who sensor can be vacuumed by Dusty, it will then show the next thing being touched if there is one. You can have a robot on the back of your picture that does nothing but wait for a picture on the Touching Who sensor and vacuums it off.

Question 21: Miki in London asks, "If you have a robot that takes the inputs x and y, can you train it to work on a condition like 'x+y>1'?"

Answer: A single robot can't have a complex conditional test like this. You can get a team of robots do to this. The first robot copies x and y into a new hole that will hold x+y. Next to that hole is a scale and next to that is a '1'. Another robot can match for the scale showing that x+y is greater than 1. In general, that robot should then get rid of the extra box or boxes created by the first robot.

In the field of concurrent logic programming this issue is referred to as "deep guards" vs. "flat guards". A guard is equivalent to the contents of the thought bubble of a robot. Deep guards can simplify the expression of some programs but are very hard to implement well. The problem is that suspended processes (robots waiting for something to arrive on nests in ToonTalk) test to see if the guard is true whenever something changes (in ToonTalk whenever a bird covers a nest that a robot is waiting on). If the guard is deep this could mean a large computation is needlessly recomputed.

In ToonTalk there is another reason to avoid deep guards - the expression of conditionals in ToonTalk is visual. A robot accepts a box if the box visually matches the box in his thought bubble. More complex conditionals would require a more complex notion of conditionals.

Question #22: There are so many ways of saving things in ToonTalk. Which one should I use when?

Answer: When you have created something, for example, trained a robot then dropping it on an empty page of your main notebook will save it so that it'll be there next time you run ToonTalk with the same user name. If you have lots of related things then you can put them in a box or a blank notebook and put that in the main notebook. Note that only things in the main notebook will be there next time you run ToonTalk. If you have many things on the floor or many houses that you've changed, then save the entire city. If you want to save something to share with others (or with yourself under a different user name), then pick it up and press the Pause button on your keyboard and choose 'Save to File' in the resulting dialog page. Note that if your creation includes pictures or sounds that you've made or imported into ToonTalk then be sure the check mark is there so the result includes your media files. Your creation is saved as a TT file that can be sent to others and brought into ToonTalk by double clicking on it or dragging it into ToonTalk. If you have something that doesn't include media files and you want to send it by email then you can type control-c and then when in your mail program type control-v. This is also good if you want to see how ToonTalk encodes your object.

Question #23: Miki asks, "How long is a piece of string? (Or rather; is there any way to get a robot to measure the length of a text string?)"

Answer: If you drop a text pad on an erased box, then the box changes so that there is one letter in each hole. If you then drop that box on an erased number, the number will change to the number of holes in the box. This is a bit wasteful since you shouldn't have to make ToonTalk create the box but this will work.

Question #24: Jackie writes, "Give a stack of numbers on a nest to a robot to train the robot - in the thought bubble, the robot manipulates the stack of numbers as though it were the top number only - no stack, no nest. If the robot takes off the top number, there's nothing underneath. This means that you can't train the robot to manipulate any number on a stack other than the top number. Happily, the trained robot treats a stack on a nest given to him as a stack, and removes one number at a time, (so the demo puzzles work fine) but if you wanted to, say, train a robot to do something different with alternating numbers on a stack on a nest, that would not be possible."

Answer: This is a deliberate design choice. Consider what would happen if when training the robot you could remove things from a stack on a nest. Suppose you trained a robot to remove 3 numbers from the stack. Then when the robot is running it would expect 3 items on the nest but in his thought bubble he only checked that there was a number on top. The "story" here is that when the robot is given the box with a stack of numbers on a nest, he only sees the top number. So he imagines himself working on the box containing the top number only. Robots don't have X-ray vision.

I think you are right that it is impossible to train a robot to do something different with alternating numbers. But you can train two robots where each one does something different with the numbers. In order to get the robots to alternate, you'll need to make them use another box hole to contain a number or text pad that indicates which one should run next. Then join the two robots together.

Question #25: Is there a Mac or Linux version of ToonTalk?

Answer: There are no versions of ToonTalk that run directly on either an Apple Macintosh computer or a computer running Linux. ToonTalk has been successfully tested on Macs running Virtual PC 4.0 and later. ToonTalk should be able to run on Linux under a Windows emulator that can deal with DirectX.

Question #26: What is the best way to get good screen shots from ToonTalk?

Answer: Click here.

Question #27: Why can't I hear Marty after installing ToonTalk on Windows XP? Why doesn't ToonTalk 2 running under Windows XP or 2000 remember what I've done in previous sessions? How do I run with 256 colors in Windows XP?

Answer: Click here.

Question #28: Ryan asks how can I make the animation of the explosion (found in the Pictures notebook) start over again?

Answer: Currently the only way to reset a built-in animation like the explosion is to set its Which Picture? sensor. E.g. if you drop 1 on the sensor then it is changed but since the only permissible value is 0 it becomes 0 again. But as a "side effect" of the change the animation cycle is reset. What would be much clearer and more intuitive would be to have the Animation Finished? sensor work as a remote control as well. This way you could change it from "yes (the animation is over)" to "no (it is not)" and the animation would be reset.

Question #29: I noticed that Marty is able to say numbers even when they have hundreds or thousands of digits. How can I see what he is saying?

Answer: You can take your number and drop it on an erased text-to-speech sound pad. If you want to copy and paste the text into some other program then read the answer to the following question.

Question #30: Sometimes when I pick up a text pad and type control-c then the text ends up on the clipboard. Other times there is an XML encoding with my text inside. What is going on?

Answer: There are two kinds of text pads in ToonTalk. One that uses a fixed with font and the other uses a variable width font. The default for cutting and pasting text into and out of ToonTalk is the variable text font. If you paste some text into ToonTalk and edit it (or erase it and drop your text on it) then you'll be sure that when you type control-c it'll end up on the clipboard as plain text. Note that if you change the color or put things on the back of the text pad then it'll be saved as XML regardless.

Question #31: I have a team of robots on the back of a picture that have finished working but if they set off a bomb they blow up the picture, how can I stop them?

Answer: If a robot vacuums up the box he's working on then the team will stop for good. If this happens on the back of a picture ToonTalk tidies up and removes the team as well.

Question #32: I keep forgetting which function key does what. Can you help?

Answer: You can press F10 to see what the function keys do. Pressing F10 again will remove the help on the screen. Or you can print (and laminate) this and put it on your keyboard.

 

hem | sök | köp | manual | nyheter | info | spel | frågor | support | downloads | utmärkelser | press | kontakt